Masuk

Orientasi Hidup

“Dan raihlah akhirat dengan segala anugerah yang telah Allah berikan kepadamu, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Berbuatlah…
 • 0
 • Baca: 15 kali

Hidup Mewah, Mengeluh dan Bertengkar

MAMHTROSO.COM -- Ummat manusia yang diujungtombaki oleh kepemimpinan Lembaga Negara-Negara dengan mesin-mesin raksasa Industri melampiaskan nafsu keserakahannya untuk…
 • 0
 • Baca: 25 kali

An’amta ‘Alaihim Fil Bait Al-Mustaqim

MAMHTROSO.COM -- Sejumlah hal. Sejumlah subjek. Sejumlah nama. Sejumlah penamaan. Sejumlah kata. Sejumlah huruf. Sejumlah tanda. Sejumlah perlambang.…
 • 0
 • Baca: 34 kali

99 (sembilan puluh sembilan)

Tuhankuinilah kata-katakubahasa paling wadakdari gairah cintakuuntuk ketemu.Tuhankubetapa masih jauhjarak antara kitaketika masih kubutuhkanungkapan-ungkapan.Tuhankunamun betapa puninilah sebagiandari ilmuyang Kau…
 • 0
 • Baca: 65 kali

98 (sembilan puluh depalan)

Tuhankutanami ladangkudengan keinsafan Adamketahanan Nuhkecerdasan Ibrahimketulusan Ismailkebersahajaan Ayyubkearifan Yakubkesabaran Yunuskelapangan Yusufkesungguhan Musakefasihan Harunkebeningan Khidlirkesucian Isakematangan MuhammadTuhankutanami ladangkuTuhanku https://www.caknun.com/2019/98/
 • 0
 • Baca: 54 kali

97 (sembilan puluh tujuh)

Tuhankulingkari jiwakudengan cincin kasih-Mukubuka mulut kuminum cahaya-Mudemi kebenaran kitab-kitab-Mu TauratInjil Zabur dan Quran yang sempurna pagarirumahku dengan tali…
 • 0
 • Baca: 60 kali

96 (sembilan puluh enam)

Tuhankutiupkan rahasia penciptaan-Mu agar tumbuhdan membara api di ubun-ubunku agar tanpa hentiia bergerak bagai waktu dan dalamgerak itu…
 • 0
 • Baca: 50 kali
Berlangganan RSS feed